Verandering zorgcontracten 2023

Foto's / Zorgverzekeraars
Anders dan u van ons gewend bent hebben wij voor het jaar 2023 gekozen om niet alle door de zorgverzekeraars aangeboden contracten te tekenen voor de fysiotherapie.Voor het jaar 2023 hebben wij geen overeenkomst gesloten met: VGZ, Zorg & Zekerheid en EUcare. Deze 3 verzekeraars kunnen meerdere labels onder zich hebben hangen.

VGZ:
 • IZA
 • UMC
 • IZZ
 • UNIVE
 • BEWUZT
 • ZEKUR.nl
 • UNITED Consumers

Zorg & Zekerheid:
 • AZVZ

EUcare:
 •  Aevitae

Bent u in 2023 verzekerd bij een hierboven genoemde verzekeraar of bijbehorend label dan blijft u zoals voorheen, welkom binnen onze praktijken en de bij u vertrouwde fysiotherapeut. U blijft de aandacht, tijd en de kwaliteit van zorg krijgen zoals u van ons mag verwachten.
Wij zullen echter geen zorg meer dragen voor de maandelijkse financiële afhandeling naar uw zorgverzekeraar. Bij aanvang van een behandelperiode zal er met u worden afgesproken hoe de facturatie zal verlopen.

Voor de betreffende verzekerden zijn er 3 mogelijkheden:

 1. U komt als verzekerde van VGZ, Zorg & Zekerheid of EUcare in de praktijk onder behandeling en ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur dient u in bij uw verzekeraar en u ontvang hiervoor een vergoeding, dit conform uw polisvoorwaarden. Dit bedrag kan minder zijn dan het gefactureerde bedrag, dit is polis afhankelijk.

 2. U stapt over naar een andere zorgverzekeraar dan bovengenoemden en de bijbehorende labels. Zeg dan uiterlijk 31 december 2022 uw huidige verzekering op, u heeft dan tot en met 31 januari 2023 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten welke met terugwerkende kracht op 1 januari 2023 zal in gaan.

 3. U neemt contact op met een fysiotherapiepraktijk die het contract met bovengenoemde zorgverzekeraars en labels wel heeft getekend.
Onze fysiotherapeuten volgen naast alle verplichte scholing ook jaren durende scholing tot de diverse specialismen. Wij nemen deel aan regionale vergaderingen met fysiotherapeuten, huisartsen en specialisten en we participeren in meerdere specialistische netwerken. Dit alles om de zorg voor u als patiënt verder te verbeteren.

Naast dat u naar de praktijk komt, komen we indien nodig ook bij u thuis, bij u in de instelling en gaan met u naar buiten. Steeds zoeken wij naar de meest passende kwalitatieve zorg naar uw en onze tevredenheid. Dat is onze visie en zo willen wij het blijven uitvoeren.

Binnen onze beroepsgroep ervaren wij al jaren een toenemende druk van de zorgverzekeraars, begrijpelijk gericht op kostenbeheersing. De druk gaat echter veel verder dan de hoeveelheid behandelingen (kosten) die wij aan u besteden. De fysiotherapeut krijgt steeds meer het gevoel dat de zorgverzekeraar in de behandelkamer "spreekwoordelijk meekijkt en bepaalt". Dit is voor een ieder onwenselijk en daar komen wij als beroepsgroep tegen in verzet.

In 2023 hebben wij dus vooralsnog geen contractuele overeenstemming met het VGZ, Zorg & Zekerheid en EUcare. Mochten er acceptable wijzigingen zijn vanaf de zorgverzekeraar(s) dan zullen wij onze beslissing heroverwegen.

Heeft u nog vragen over bovenstaande dan staan onze therapeuten en assistentes u graag te woord.