Missie en visie

Missie

Het Paramedisch Centrum Schiedam komt voort vanuit een team van fysiotherapeuten en assistentes welke zich tot doel heeft gesteld een praktijk te vormen waar de patiënt en behandelaar een hoogwaardige professionele en persoonlijke zorg ervaren. Zorg die verleend wordt door gespecialiseerde fysiotherapeuten met een goede onderlinge samenwerking waar nodig overleg met aanleunende professionals als de huisartsen, specialisten, logopedist, ergotherapeut, kindercounseler, osteopaat, lifestyle coach en personal trainer.

Een omgeving waar de best mogelijke behandeling wordt gezocht, indien nodig buiten het centrum. (Competentie).

Een centrum waar de assistentes een belangrijke verbinding zijn tussen de patiënt en behandelaar. Zij zijn gastvrouwen en hebben een belangrijke rol als organisator en indien nodig als vertrouwenspersoon voor de patiënt en de medewerkers van het centrum.

 
Visie

De wereld van de gezondheidszorg is continue in beweging. Deze constante veranderingen komen voort vanuit overheids- en zorgverzekeraarsbeleid maar ook door veranderende wetenschappelijk inzichten,  maatschappelijke- en leefstijlveranderingen. Veranderingen welke van ons als Paramedisch Centrum Schiedam alertheid en aanpassing verlangen. Het proactief zijn op veranderingen door up to date te blijven, het volgen van scholing en onderdeel te zijn van gespreksvoeringen en beleidsbepaling waar mogelijk.
Door inschrijving in het BIG register en lidmaatschap van het Koninklijk genootschap voor Fysiotherapie en het Keurmerk Fysiotherapie borgen wij de kwaliteit van zorg.De kwaliteit van zorg laten we monitoren door de zorgverzekeraars en met behulp van digitale en fysieke audits door het Keurmerk Fysiotherapie.De klanttevredenheid wordt gemeten door het bedrijf Qualizorg, een online enquete welke volledig anoniem buiten de invloed van de zorgverlener wordt gedaan onder de patiënten.De uitkomsten uit de kwaliteitsmetingen en het klanttevredenheidsonderzoek worden geëvalueerd en zijn onderdeel van persoonlijke en beleidsaanpassing.

Het Paramedisch Centrum Schiedam is in overleg met diverse stakeholders om de eerstelijnsgezondheidszorg van Schiedam Noord te centreren op het Bachplein.Kwaliteit, bereikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en levensloopbestendigheid zijn hierin belangrijke beleidspunten.Het creëren van een nieuwbouw geïntegreerd met het winkelcentrum Spaland waar zorg en commercie elkaar in kwaliteit en ten gunste van de cliënt/patiënt aanvullen. Een gebouw waar preventieve en curatieve zorg zich voor jong en oud verbonden hebben.Het Paramedisch Centrum Schiedam is in deze planontwikkeling initiator en heeft een voortrekkersrol.