Tarieven

Fysiotherapie en zijn diverse specialismen worden vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Bij chronische/langdurige aandoeningen welke genoemd staan op de lijst die is samengesteld door het ministerie van VWS dienen de eerste 20 behandelingen binnen de aanvullende verzekering te worden gedeclareerd. Vervolgbehandelingen vallen dan onder de voorwaarden van de basisverzekering.

Indien uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt handelen wij de declaratie af met uw zorgverzekeraar. Vallen uw behandelingen buiten uw verzekeringsrecht dan ontvangt u van ons een factuur. De tarieven voor een behandeling buiten uw verzekeringsrecht zijn: 

Fysiotherapie
Behandeling in de praktijk €42,-
Screening/intake/onderzoek €55,-
Screening €25,-
Screening/intake/onderzoek aan huis €65,-
Behandeling aan huis €52,-
Intake/onderzoek na verwijzing €52,-
Intake/onderzoek na verwijzing aan huis €62,-
Lange zitting bij complexe zorgvraag €75,-
Lange zitting bij complexe zorgvraag aan huis €85,-
Behandeling in groepsverband 2 personen €42,-
Behandeling in groepsverband 3 personen €32,-
Behandeling in groepsverband 4 personen €23,-
Behandeling in groepsverband 5-10 personen €18,-
Consultaanvraag/onderzoek €69,-
 
Manuele therapie
Behandeling in de praktijk €55,-
Behandeling aan huis €65.-
 
Geriatrische fysiotherapie
Behandeling in de praktijk €55,-
Behandeling aan huis €65,-
 
Psychosomatische fysiotherapie
Behandeling in de praktijk €55,-
Behandeling aan huis €65,-
 
Bekkentherapie
Behandeling in de praktijk €58,-
Behandeling aan huis €68,-
 
Anders
Niet nagekomen afspraak €42,-
Medisch verslag naar advocaat/letselschadebureau  €90,-


Voor vragen over uw verzekeringsrecht of de verdere afhandeling van de declaraties staan onze assistentes u graag te woord.

Klik hier voor het contactformulier.